Tavarez – Sem ti

Marcia – Doubts

Sergio – Tudo

Djodje – Blindado

Flavia – Acabou

AZAGUA – Valoriza